No Image

Firewall trên linux

5 May, 2012 admin 2

GIT – Mọi người thường nghĩ firewall cung cấp an toàn tuyệt đối, nhưng họ sai. Trong hầu hết trường hợp cấu hình firewall linux […]

No Image

Hướng dẫn cấu hình DHCP

5 May, 2012 admin 6

GIT –  DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol: Giao thức Cấu hình Host Động DHCP được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu […]

No Image

Linux System Monitor Tools

3 May, 2012 admin 2

GIT – Need to monitor Linux server performance? Try these built-in command and a few add-on tools. Most Linux distributions are equipped with tons of […]

No Image

Grep Linux

3 May, 2012 admin 2

GIT – This lab is intended for beginners who have experience with basic Linux commands (such as cp, cd, mv, ls, rm, rmdir, and mkdir). […]

No Image

Basic Linux Commands

3 May, 2012 admin 1

GIT – Here are some basic linux commands to get you started in the wonderful world of Linux and other UNIX variants. All of these […]

No Image

Office 15

2 May, 2012 admin 0

GIT – Đến thời điểm này, chúng ta chưa hoàn toàn chắc chắn các ứng dụng như Excel, OneNote, PowerPoint và Word của bộ Office […]

No Image

Subversion

2 May, 2012 admin 0

GIT – Subversion là một phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. […]