Resource

Hướng dẫn sử dụng Jenkins

Chào các bạn, trong bài trước, mình đã giới thiệu các khái niệm cơ bản về CI/CD, cách set up 1 ví dụ đơn giản với Jenkins. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng 1 chuỗi các tiện ích bằng Jekins có thể áp dụng trong dự án: Setting quyền […]

Resource

Tìm hiểu về Amazon Web Service

I. AWS là gì Trước đó ta nên tìm hiểu về điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud computing) là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Theo tổ chức IEEE “Nó là hình mẫu trong đó thông tin được lưu trữ thường trực […]

Resource

Tích hợp liên tục (CI) là gì ?

Với nhiều bạn khái niệm Continuous Integration (Tích hợp liên tục – CI) là một cái gì đó xa lạ. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn hiểu thế nào là CI và vận dụng nó vào trong công việc phát triển phần mềm. Tags: Agile, Continuous Integration, GitLab CI, Microsoft, Phần Mềm, Server, Tích […]

Góc Linux - Unix

How to install Minds

Minds is an open-source, encrypted and reward-based social networking platform. Main website https://minds.com Tags: Cassandra, CentOS, Command, CPU, Disk, Docker, Download, ElasticSearch, GitHub, Install, Linux, Minds, Networking, Nginx, Password, Php, Server, SSD, Troubleshooting, yum Bài viết liên quan Sitemap (1) How to install NGINX Amplify on Linux (0) Free Download Ebook (0) Dự án Linux Toàn […]

Góc Linux - Unix

Setup Media Emby Server

Take your Home media anywhere with Emby Yes, you read it right. Meet Emby, a free and open source application that let your personal media library, such as home videos, audios and photos, to be accessible from anywhere using any device. Emby Server automatically converts and streams your media on-the-fly to play on any device. You […]

Góc Linux - Unix Resource

Cài đặt GoLang

Ngôn ngữ lập trình Go  ( Golang language ) là ngôn ngữ nguồn mở của Google, giúp bạn dễ dàng tạo được phần mềm đơn giản, ổn định và hiệu quả. Go là một phần trong dòng ngôn ngữ lập trình của nhóm Communicationg Sequential Processes của Tony Hoare đưa ra, ngoài Go còn có […]

Công Nghệ Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Resource

IPFS – Giới thiệu và cài đặt sử dụng

IPFS là gì Về định nghĩa, IPFS (viết tắt của InterPlanetary File System – Hệ thống tập tin liên hành tinh ) là một giao thức phân phối mã nguồn mở của giao thức hypermedia hoạt động dựa trên nội dung và danh tính. Cụ thể hơn, nó sẽ phân phối dữ liệu theo hình […]