CI/CD with Jenkins

19 July, 2018 admin 1

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về CI/CD kết hợp với Jenkins tạo ra 1 chu trình phát triển phần mềm Build-Deploy-Test với việc can thiệp thủ […]

How to install Minds

2 July, 2018 admin 0

Minds is an open-source, encrypted and reward-based social networking platform. Main website https://minds.com Tags: Cassandra, CentOS, Command, CPU, Disk, Docker, Download, ElasticSearch, GitHub, Install, Linux, Minds, […]

CI, CD và DevOps là gì ?

14 June, 2018 admin 0

GIỚI THIỆU VỀ CI/CD CI là viết tắt của Continuous Integration, CD: Continuous Delivery hay Continuous Deployment ? Xem lại bài viết CI/CD là gì  Tags: CI-CD, […]

How to using youtube-dl

6 June, 2018 admin 0

YouTube-dl is one of the best open source video downloader programs to download videos from YouTube and other video platforms like DailyMotion, Although, it works […]

No Image

Detect php backdoor

27 October, 2012 admin 0

GIT – When hackers get access to your website server, they sometimes install a backdoor shell script designed to allow them to regain entry even […]

Giới thiệu GitHub

15 August, 2012 admin 0

GIT – Github http://github.com  , còn được gọi là social network dành cho developer đi vào hoạt động tháng 2 năm 2008, là một dịch vụ sử […]