Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

How do I show active dhcp leases in Linux

23 September, 2015 admin 0

Try checking the lease file /var/lib/dhcp/dhcpd.leases or /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases or tail -f /var/log/syslog  Tags: Dhcpd, IP, Linux, Perl, Python Bài viết liên quan Free Download Ebook (0) […]

Dự Án LPI Toàn Tập

10 July, 2014 admin 4

Chào các bạn, Sau dự án Linux Toàn Tập, hôm nay 10/07/2014 mình xin khởi động dự án LPI Toàn Tập với tiêu chí như […]

Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal)

21 November, 2012 admin 2

GIT – Introduction On October 18, 2012, Ubuntu 12.10 was released. It is codenamed Quantal Quetzal and is the successor to Precise Pangolin 12.04 (Precise+1). Quantal Quetzal is not […]

Sitemap

12 November, 2012 admin 1

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, […]

No Image

Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)

3 October, 2012 admin 2

GIT – Introduction On April 26, 2012, Ubuntu 12.04 LTS was released. It is codenamed Precise Pangolin and is the successor to Oneiric Ocelot 11.10 (Oneiric+1). Precise Pangolin is […]

No Image

Iptables tutorial ( cont.)

5 May, 2012 admin 1

GIT – iptables là một chương trình chạy ở không gian người dùng, cho phép người quản trị hệ thống có thể cấu hình các bảng của tường lửa trong nhân Linux (được cài […]

No Image

Hướng dẫn cấu hình DHCP

5 May, 2012 admin 6

GIT –  DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol: Giao thức Cấu hình Host Động DHCP được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu […]