GIT – MySQLTuner là một Script viết bằng Perl, giúp bạn cấu hình và đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động, độ ổn định máy chủ cơ sở dữ liệu dùng của bạn. Khi chạy MySQLTuner (MT), bạn sẽ nhanh chóng biết được các thông số về cài đặt và các số liệu quan trọng, cần thiết khác. 

 Vì sao ta nên sử dụng MySQLTuner? MT được viết đã để hỗ trợ bạn cấu hình, cải thiện tốc độ, tối ưu hoá những cài đặt quan trọng, giúp máy chủ cơ sở dữ liệu hoạt động tốt trên định mức có thể. MT không viết ra để đưa ra những lời khuyên, cũng như thông số sai lầm làm cho máy chủ của bạn hoạt động kém hiệu xuất hơn lúc ban đầu.

Một quản trị hệ thống cơ sở có kinh nghiệm luôn biết cách tốt nhất để tối ưu hoá hiệu xuất hoạt động của cơ sở dữ liệu là kiểm tra quá trình truy vấn từ máy chủ, MT được viết ra với một tập lệnh dành riêng cho quá trình này. Sau quá trình kiểm tra, bạn hoàn toàn có thể tự đưa ra đánh giá về hiệu xuất của máy chủ cơ sở dữ liệu của mình. MT ứng dụng những câu truy vấn và giám sát dựa trên các kĩ thuât đa dạng, nhằm tìm ra cách tối ưu nhất để giúp người quản trị hoàn thiện cấu hình cơ sở dữ liệu. Sau quá trình kiểm tra, ngoài việc chỉnh sửa lại cấu hình hệ thống cho phù hợp, có thể bạn cũng cần nghĩ đến các giải pháp nâng cấp phần cứng, nếu thực sự cần thiết.

Yêu cầu cấu hình:

MySqlTuner được viết bằng Perl, do đó máy chủ cần được cài đặt Perl để có thể chạy được MT, ứng dụng hoạt động tốt với MySQL 3.23 trở về sau. Hệ điều hành /Unix, và quyền root hệ thống.

Cài đặt và sử dụng: Các script viết bằng perl có thể chạy mà không cần cài đặt, MT cũng vậy. Để bắt đầu sử dụng, bạn download MT ở http://mysqltuner.pl/

# wget http://mysqltuner.pl

Cấp quyền thực thi cho mysqltuner.pl

# chmod +x mysqltuner.pl

Công việc còn lại là chạy chương trình, quá trình kiểm tra bắt đầu, và đợi chương trình đưa ra những thông số thích hợp cho máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL của bạn

# ./mysqltuner.pl

Nhập username và MySQL của bạn. Khi file chạy thành công, nó sẽ show ra các thông tin cấu hình

# ./mysqltuner.pl
>> MySQLTuner 1.2.0 – Major Hayden
>> Bug reports, feature requests, and downloads at http://mysqltuner.com/
>> Run with ‘–help’ for additional options and output filtering
Please enter your MySQL administrative login: root
Please enter your MySQL administrative password:
——– General Statistics ————————————————–
[–]
Skipped version check for MySQLTuner script
[OK]
Currently running supported MySQL version 5.5.13
[!!]

Switch to 64-bit OS – MySQL cannot currently use all of your RAM
——– Storage Engine Statistics ——————————————-
[–]
Status: +Archive -BDB -Federated +InnoDB -ISAM -NDBCluster
[–]
Data in MyISAM tables: 43M (Tables: 103)
[–]
Data in InnoDB tables: 48K (Tables: 3)
[!!]

Total fragmented tables: 16
——– Recommendations ——————————————-
[OK]

All database users have passwords assigned
——– Performance Metrics ————————————————-
[–] Up for: 2d 19h 17m 51s (769K q [3.176 qps]
, 102 conn, TX: 301M, RX: 238M)
[–]
Reads / Writes: 2% / 98%
[–]
Total buffers: 288.0M global + 9.9M per thread (50 max threads)
[OK]
Maximum possible memory usage: 784.9M (9% of installed RAM)
[OK]
Slow queries: 0% (0/769K)
[OK]
Highest usage of available connections: 24% (12/50)
[OK]
Key buffer size / total MyISAM indexes: 64.0M/46.2M
[OK]
Key buffer hit rate: 99.8% (8M cached / 19K reads)
[OK]
Query cache efficiency: 62.1% (34K cached / 56K selects)
[OK]
Query cache prunes per day: 0
[OK]
Sorts requiring temporary tables: 0% (0 temp sorts / 2K sorts)
[OK]
Temporary tables created on disk: 6% (33 on disk / 517 total)
[OK]
Thread cache hit rate: 82% (18 created / 102 connections)
[!!]
Table cache hit rate: 15% (163 open / 1K opened)
[OK]
Open file limit used: 6% (285/4K)
[OK]
Table locks acquired immediately: 100% (727K immediate / 727K locks)
[OK]

InnoDB data size / buffer pool: 48.0K/128.0M
——– Recommendations —————————————————–
General recommendations:
Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance
Enable the slow query log to troubleshoot bad queries
Increase table_cache gradually to avoid file descriptor limits
Variables to adjust:
table_cache (> 2048)

Dựa vào đó, thay đổi cấu hình MySQL trong phần [mysqld] thường nào ở file/etc/my.cnf. Sau đó khởi động lại MySQL server:

/etc/init.d/service mysql restart

Hãy chờ và thep dõi trong 24h để có thể nhận thấy sự thay đổi rõ ràng, và từ đó bạn sẽ có những kinh nghiệm về cấu hình các tông số sao cho phù hợp.

Tôi tin rằng bạn sẽ rất thích thú với công cụ nhỏ gọn này, vì đây là cách dễ dàng và trực quan nhất để các bạn học về cách cấu hình và tối ưu cấu hình MySQL.

Thảo luận bài viết tại forum : //forum.gocit.vn/threads/mysqltuner.568/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan