Góc Linux - Unix Góc Ubuntu - Debian

Encrypt your Ubuntu installation with Ubuntu 12.10

GIT – In this video tutorial I will show you how to you encrypt your 12.10 installation from the installation GUI.

http://www.youtube.com/watch?v=GEe_7LgRtO0

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan

Để lại lời nhắn