Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian

Adding and Troubleshooting Static Routes on Red Hat based Linux Distributions

Walkthrough on what Static Routes are and how to add them on Red Hat based Linux Distributions Adding static routes in Linux can be troublesome, but also absolutely necessary depending on your network configuration. I call static routes troublesome because they can often be the cause of long troubleshooting sessions wondering why one server can’t […]

Góc Lập Trình Góc Tài Liệu Góc Thủ Thuật Scripting

[Script] Quản trị server với Python [ Phần 2]

Script: Check login Zingme Using Mechanize Đầu tiên ta download và setup thêm thư viện mechanized cho python: mechanize-0.2.5.tar.gz Tags: Cache, Command, Download, Install, IP, Linux, Memcached, MySQL, Password, Python, Security, Server, Setup, Tar, Ubuntu, Unix Bài viết liên quan Free Download Ebook (0) Dự án Linux Toàn Tập (110) Sitemap (1) How to install […]

Góc Lập Trình Góc Linux - Unix

Lập trình với Python – Bước đầu với Python

1. Giới thiệu Python: Python là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng (object-oriented scripting language). Không chỉ vậy, nó còn là một ngôn ngữ cấp cao có khả năng thông dịch (interpreted language) và có tính tương tác (interactive language) cao. Nhờ chức năng thông dịch mà trình thông dịch (Interpreter) của Python có […]