No Image

Network File System (NFS)

23 April, 2012 admin 1

GIT – Khi nhu cầu trao đổi, chia sẻ (sharing) dữ liệu phát sinh trên môi trường máy chủ Linux, bạn có thể sử dụng […]

No Image

RAID

23 April, 2012 admin 0

GIT – RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức năng gia […]

Disable SELinux

23 April, 2012 admin 8

GIT – Góc IT xin hướng dẫn các bạn các Disable SELinux CentOS và giới thiệu về SELinux ( SELinux là gì ) SELinux (Security-Enhanced […]

No Image

Kernel

23 April, 2012 admin 1

GIT – Kernel Linux là hạt nhân của Linux, được lập trình bằng ngôn ngữ C và được Linus Torvalds phát triển, mô phỏng lại hạt nhân Unix. Linux là một trong những ví […]

Linux

23 April, 2012 admin 0

GIT – Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi […]

Grep linux command

23 April, 2012 admin 1

GIT – Grep linux command : grep là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Theo mặc định, grep in […]