Phân biệt Thick & Thin Provisioning

30 October, 2018 admin 0

Khởi tạo VM (Virtual Machine) trên vSphere Client có bước lựa chọn định dạng phân vùng lưu trữ cho VM như: Thin Provisioned, Thick Provisioned Lazy Zeroe & Thick Provisioned […]

CI/CD là gì ?

14 June, 2018 admin 1

Phần mềm đang là lĩnh vực “hot” nhất hiện nay, nó hiện diện khắp nơi trong cuộc sống và phát triển với tốc độ chóng […]

What is VMware vSAN ?

23 October, 2017 admin 0

vSAN is a storage solution from VMware, released as a beta version back in 2013, made generally available to the public in March 2014, and […]