VMware NSX là gì ?

21 May, 2018 admin 0

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về […]

What is VMware vSAN ?

23 October, 2017 admin 0

vSAN is a storage solution from VMware, released as a beta version back in 2013, made generally available to the public in March 2014, and […]