How to install Nginx Unit on Linux

11 September, 2017 admin 0

NGINX Unit is a dynamic web application server, designed to run applications in multiple languages. Unit is lightweight, polyglot, and dynamically configured via API. The […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Sitemap

12 November, 2012 admin 1

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, […]

Hướng dẫn cài Redmine

30 October, 2012 admin 0

GIT – Redmine là phần mềm nguồn mở hữu ích cho việc quản trị dự án. Redmine có các chức năng: Lập kế hoạch (schedule, […]

Giới thiệu GitHub

15 August, 2012 admin 0

GIT – Github http://github.com  , còn được gọi là social network dành cho developer đi vào hoạt động tháng 2 năm 2008, là một dịch vụ sử […]