Vim Cheatsheet

29 October, 2018 admin 0

Vim – the ubiquitous text editor Vim is a highly configurable text editor for efficiently creating and changing any kind of text. It is included […]

How to using youtube-dl

6 June, 2018 admin 0

YouTube-dl is one of the best open source video downloader programs to download videos from YouTube and other video platforms like DailyMotion, Although, it works […]

Cơ bản về Hadoop

25 May, 2018 admin 0

Hadoop là gì ? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ […]

Lệnh cat trong linux

30 October, 2017 admin 0

cat là 1 trong những lệnh đầu tiên mà bất cứ người dùng Linux và Bash shell nào cũng cần biết. Nó thường được dùng để […]

Tìm hiểu về Ansible

25 September, 2017 admin 0

Ansible là gì: Việc cài đặt và cấu hình các máy chủ thường được ghi chép lại trong tài liệu dưới dạng các câu lệnh […]