Vmware Vsphere là gì

14 October, 2017 admin 1

Vmware vsphere nó là 1 nền tảng giúp chúng ta có thể tạo ra hạ tầng điện toán đám mây, nó gồm có các bộ ảo […]

How to install OpenResty on Linux

22 September, 2017 admin 0

OpenResty® is a full-fledged web platform that integrates the standard Nginx core, LuaJIT, many carefully written Lua libraries, lots of high quality 3rd-party Nginx modules, and most of their external […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Giới thiệu Python

23 September, 2015 admin 0

Giới thiệu Python Python là 1 ngôn ngữ lập trình mức cao, đa mục đích được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của […]

How do I show active dhcp leases in Linux

23 September, 2015 admin 0

Try checking the lease file /var/lib/dhcp/dhcpd.leases or /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases or tail -f /var/log/syslog  Tags: Dhcpd, IP, Linux, Perl, Python Bài viết liên quan Free Download Ebook (0) […]