Góc Tài Liệu

Free Download Ebook

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues within computer and information technology. Tags: Amazon, Android, Apache, Apple, Asterisk, awk, Bash Shell, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, Cloud Computing, Command, Crontab, Dale Carnegie, Database, […]

Góc Linux - Unix

Installing iRedMail

GIT – Video tutorial: Installing iRedMail – An Open Source mail solution on CentOS 5.x.  Quick installation of iRedMail 0.7.4 on a CentOS 5.7 machine. http://www.youtube.com/watch?v=TqAdt2l1aDc Tags: CentOS, Google, Install, Mail Server, Server Bài viết liên quan Free Download Ebook (0) Sitemap (1) How To Setup Multi-Factor Authentication for SSH on CentOS 7 (0) How […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Lab Linux: Triển khai hệ thống mail server Postfix – p2

GIT – Bài trước bạn đã cài đặt thành công hệ thống mail server. Bằng cách sử dụng telnet bạn có thể gửi mail thành công thông qua mail server. Tuy nhiên, chúng ta không thể bắt nhân viên sử dụng cách này để gửi mail. Họ có những lựa chọn khác. Bằng cách sử dụng những phần […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix – p1

GIT – Các phần sẽ được tìm hiểu trong bài này và những bài tiếp theo về mail server Postfix bao gồm: + Cài đặt và cấu hình cơ bản + Cấu hình cho phép duyệt mail bằng WEB, POP và IMAP + Cấu hình SpamAssassin để chống spam + Cấu hình Antivirus để duyệt […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Lab Linux – Giám sát hệ thống web server

GIT – Bạn đã có cho mình một web server từ những bài trước. Bạn là admin của web server thì vấn đề giám sát hoạt độngcủa các website là không thể thiếu. Chúng ta cần phải biết có bao nhiêu lượt truy cập, bao nhiêu dung lượng được tải về, ai truy cập… Trong Apache […]