Sitemap

12 November, 2012 admin 1

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, […]

No Image

Nổi khổ chồng IT

18 October, 2012 admin 0

GIT – Đừng lấy chồng làm kỹ sư IT. Hãy nghe một đoạn đối thoại giữa vợ chồng tôi, rồi bạn tự quyết định. Tags: Command, […]

No Image

Thơ vui IT : Find love

18 October, 2012 admin 0

GIT – Góc IT xin giới thiệu với các bạn một loạt bài thơ vui về IT: Find Love, Đừng dại yêu IT, Đối đáp ‘chuyện […]