No Image

Node.js

13 November, 2012 admin 1

GIT – Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương […]

No Image

Điện toán đám mây

13 November, 2012 admin 0

 GIT- Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa […]