Góc Tài Liệu

Free Download Ebook

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues within computer and information technology. Tags: Amazon, Android, Apache, Apple, Asterisk, awk, Bash Shell, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, Cloud Computing, Command, Crontab, Dale Carnegie, Database, […]

Góc Lập Trình Góc Linux - Unix

Lập trình với Python – Bước đầu với Python

1. Giới thiệu Python: Python là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng (object-oriented scripting language). Không chỉ vậy, nó còn là một ngôn ngữ cấp cao có khả năng thông dịch (interpreted language) và có tính tương tác (interactive language) cao. Nhờ chức năng thông dịch mà trình thông dịch (Interpreter) của Python có […]

Góc Linux - Unix Góc Ubuntu - Debian

Ubuntu in the cloud: Getting started with juju

GIT – This excerpt is from the book, Ubuntu Unleashed: 2013 Edition by Matthew Helmke, published by Pearson/SAMS, Dec 2012, ISBN 0672336243; copyright 2013 by Pearson Education, Inc. For more info please visit www.informit.com/title/0672336243 Tags: Amazon, Command, Email, Game, Hadoop, Install, Linux, MySQL, Openstack, Server, Ubuntu Bài viết liên quan Free Download Ebook (0) Sitemap (1) Distributed data […]

Góc Thủ Thuật

Windows 8: phần mềm hay và miễn phí

GIT – Những phần mềm hay cho Windows 8 bạn có thể cài đặt ngay trong tuần. Tất cả đều miễn phí sử dụng. Số lượng ứng dụng (app) cho Windows 8 trên Microsoft Windows Store trong tuần qua đã vượt hơn 60.700 ứng dụng. Số lượng ứng dụng miễn phí tăng thêm 2.129 app, nâng tổng số […]