Góc Tài Liệu

Free Download Ebook

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues within computer and information technology. Tags: Amazon, Android, Apache, Apple, Asterisk, awk, Bash Shell, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, Cloud Computing, Command, Crontab, Dale Carnegie, Database, […]

Sitemap

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, CEPH, Ceph-deploy, Cisco, Cloud, Cloud Computing, Command, Couse, CPU, Crontab, CSS, Dale Carnegie, Dây Mạng, Ddos, Debian, Dell, DevStack, Dhcpd, Disable, Disk, Disks, DKIMproxy, DNS, Docker, Dovecot, Download, Dropbox, […]

Công Nghệ

Eucalyptus Systems

GIT – Eucalyptus Systems đã xây dựng phần mềm điện toán đám mây cá nhân với khả năng tiếp tục chạy ngay cả khi một nút bị hỏng. Đây là một tính năng được gọi là khả năng sẵn sàng cao (HA), công ty đã công bố. Tags: Amazon, Cloud Computing, Eucalyptus Bài viết liên […]

Công Nghệ

Eucalyptus và OpenStack

GIT – Rackspace và NASA gần đây đã đưa ra OpenStack, một phần mềm điện toán đám mây gây ra sự chú ý của dư luận trong lĩnh vực mã nguồn mở và điện toán đám mây. Những gì nó cung cấp, theo cách dễ hiểu, là con đường để nhà cung cấp hosting triển […]