Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Sitemap

12 November, 2012 admin 1

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, […]

No Image

Eucalyptus Systems

27 June, 2012 admin 0

GIT – Eucalyptus Systems đã xây dựng phần mềm điện toán đám mây cá nhân với khả năng tiếp tục chạy ngay cả khi một […]

No Image

Eucalyptus và OpenStack

27 June, 2012 admin 0

GIT – Rackspace và NASA gần đây đã đưa ra OpenStack, một phần mềm điện toán đám mây gây ra sự chú ý của dư […]