Góc Tài Liệu

Free Download Ebook

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues within computer and information technology. Tags: Amazon, Android, Apache, Apple, Asterisk, awk, Bash Shell, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, Cloud Computing, Command, Crontab, Dale Carnegie, Database, […]

Góc Linux - Unix Góc Tài Liệu Góc Ubuntu - Debian

Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal)

GIT – Introduction On October 18, 2012, Ubuntu 12.10 was released. It is codenamed Quantal Quetzal and is the successor to Precise Pangolin 12.04 (Precise+1). Quantal Quetzal is not an LTS (Long Term Support) release. It will be supported with security updates for both the desktop and server versions until April 2014. Tags: Amazon, Android, Apple, Asterisk, Cache, Cloud […]

Sitemap

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, CEPH, Ceph-deploy, Cisco, Cloud, Cloud Computing, Command, Couse, CPU, Crontab, CSS, Dale Carnegie, Dây Mạng, Ddos, Debian, Dell, DevStack, Dhcpd, Disable, Disk, Disks, DKIMproxy, DNS, Docker, Dovecot, Download, Dropbox, […]

Dự án Linux Toàn Tập

Dự án “Linux Toàn Tập“, dự án này bao gồm tất cả các bài viết về hệ điều hành Linux ( các dịch vụ trên Linux ) từ cơ bản đến nâng cao. Mọi góp ý, thắc mắc, đóng góp và yêu cầu bài viết vui lòng gởi thông tin cho chúng tôi qua địa […]

Góc FreeBSD Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Góc Unix

Simplebackup

GIT – Giới Thiệu : Simplebackup lá một chương trình cho phép bạn backup File và Directory. Phiên bản hiện tại : 1.8.1 [Stable] . Chương trình sử dụng Perl nên các bạn cần cài perl trước khi dùng bằng lệnh sau yum install perl Tags: Crontab, Download, Góc Thủ Thuật, Install, Unix Bài viết […]

Góc Linux - Unix Góc Tài Liệu Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)

GIT – Introduction On April 26, 2012, Ubuntu 12.04 LTS was released. It is codenamed Precise Pangolin and is the successor to Oneiric Ocelot 11.10 (Oneiric+1). Precise Pangolin is an LTS (Long Term Support) release. It will be supported with security updates for both the desktop and server versions until April 2017. Tags: Amazon, Android, Apple, Asterisk, Cache, Cloud […]