VMware NSX là gì ?

21 May, 2018 admin 0

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về […]

VMware vCenter Server là gì

14 October, 2017 admin 0

VMware vCenter Server cũng tương tự như Active Directory. Nó cung cấp tiện ích quản lý tập trung cho tất cả máy chủ ESX/ESXi và […]

How to install OpenResty on Linux

22 September, 2017 admin 0

OpenResty® is a full-fledged web platform that integrates the standard Nginx core, LuaJIT, many carefully written Lua libraries, lots of high quality 3rd-party Nginx modules, and most of their external […]