Resource

Tìm hiểu về Amazon Web Service

I. AWS là gì Trước đó ta nên tìm hiểu về điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud computing) là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Theo tổ chức IEEE “Nó là hình mẫu trong đó thông tin được lưu trữ thường trực […]

Góc Tài Liệu

Free Download Ebook

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues within computer and information technology. Tags: Amazon, Android, Apache, Apple, Asterisk, awk, Bash Shell, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, Cloud Computing, Command, Crontab, Dale Carnegie, Database, […]

Góc Ảo Hóa

OpenStack Fundamentals OpenStack Identity Services

GIT- This video provides an overview of the Identity service (Keystone) in the OpenStack cloud computing software platform. Tags: Cloud Computing, Download, Fshare, Openstack, Video Bài viết liên quan Sitemap (1) OpenStack Fundamentals Using Installation Packages (0) OpenStack Fundamentals Overview of Dashboard (0) Openstack Fundamentals Installing OpenStack Compute (0) OpenStack Fundamentals Cloud Service Features (0)

Góc Linux - Unix Góc Tài Liệu Góc Ubuntu - Debian

Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal)

GIT – Introduction On October 18, 2012, Ubuntu 12.10 was released. It is codenamed Quantal Quetzal and is the successor to Precise Pangolin 12.04 (Precise+1). Quantal Quetzal is not an LTS (Long Term Support) release. It will be supported with security updates for both the desktop and server versions until April 2014. Tags: Amazon, Android, Apple, Asterisk, Cache, Cloud […]

Công Nghệ

Điện toán đám mây

 GIT- Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như […]

Sitemap

Tags: Amazon, Android, Ansible, Ảo Hóa, Apache, Apple, Asterisk, ASUS, automate, awk, Backup, Bash Shell, Basic, Book, Bugzilla, Cable Mạng, Cache, Cacti, Cáp Mạng, CDN, CentOS, CEPH, Ceph-deploy, Cisco, Cloud, Cloud Computing, Command, Couse, CPU, Crontab, CSS, Dale Carnegie, Dây Mạng, Ddos, Debian, Dell, DevStack, Dhcpd, Disable, Disk, Disks, DKIMproxy, DNS, Docker, Dovecot, Download, Dropbox, […]

Góc Linux - Unix Góc Ubuntu - Debian

Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

GIT – Openstack là một phần mềm mã nguồn mở dùng cho Cloud Computing do Rackspace và Nasa cùng nhau phát triển, có tính năng tương tự như Amazon EC2 và S3 (do đó Openstack thuộc IaaS).  Openstack gồm 3 thành phần: Compute Infrastructure (Nova), Storage Infrastructure(Swift) và Imaging Service(Glance). Tìm hiểu thêm tại www.openstack.org.  Tags: Amazon, Apache, Cache, CLI, Cloud, Cloud […]

Góc Tài Liệu

Ebook : Citrix XenServer 6.0 Administration Essential Guide

GIT – Book Description Virtualization helps an organization reduce costs and achieve low maintenance. It is fast becoming an important skill for all administrators. Citrix’s XenServer is one of the leading virtualizationsolutions for enterprises and helps companies reduce costs while allowing them to integrate, automate and easily manage their datacenters. It comes with a steep learning curve, but the […]