Danh sách IP Address Việt Nam

GIT – Góc IT gởi đến các bạn danh sách các của Việt Nam, hi vọng sẽ giúp ít phần nào cho các bạn

Danh bạ IP/ASN định tuyến qua VNIX

Trạm trung chuyển VNIX
STT Điểm VNIX ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 VNIX HCM 23962 218.100.14.0/24 IPv4
2001:0DE8:000A::/48 IPv6
2 VNIX HN 23899 218.100.10.0/24 IPv4
2001:07FA:0006::/48 IPv6
3 VNIX ĐN 56156 218.100.60.0/24 IPv4
2001:0DE8:0003::/48 IPv6
Thành viên kết nối trực tiếp VNIX
STT Thành viên ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 CMC Tl 38732 115.146.120.0/21 IPv4
115.165.160.0/21 IPv4
38733 103.21.148.0/22 IPv4
124.158.0.0/20 IPv4
45903 101.99.0.0/18 IPv4
103.9.196.0/22 IPv4
113.20.96.0/19 IPv4
183.91.0.0/19 IPv4
203.205.0.0/18 IPv4
45.122.232.0/22 IPv4
2402:5300::/32 IPv6
2 FPT 18403 1.52.0.0/14 IPv4
103.35.64.0/22 IPv4
103.39.92.0/22 IPv4
113.22.0.0/16 IPv4
113.23.0.0/17 IPv4
118.68.0.0/14 IPv4
144.48.20.0/22 IPv4
183.80.0.0/16 IPv4
183.81.0.0/17 IPv4
203.191.8.0/21 IPv4
210.245.0.0/17 IPv4
42.112.0.0/13 IPv4
43.239.148.0/22 IPv4
58.186.0.0/15 IPv4
2405:4800::/32 IPv6
3 GDS 38735 113.52.32.0/19 IPv4
49.246.128.0/18 IPv4
49.246.192.0/19 IPv4
2407:100::/32 IPv6
4 HTC 24088 103.238.68.0/22 IPv4
203.128.240.0/21 IPv4
2001:0DF0:000D::/48 IPv6
38253 103.238.72.0/22 IPv4
202.60.104.0/21 IPv4
5 LCS 38738 101.96.12.0/22 IPv4
113.61.108.0/22 IPv4
2405:CD00:0::/48 IPv6
6 MBG 45895 111.91.232.0/22 IPv4
45896 103.19.164.0/22 IPv4
2001:0DF0:2E8::/48 IPv6
45897 45.125.208.0/22 IPv4
7 MOBIFONE 131429 103.53.252.0/22 IPv4
45.121.24.0/22 IPv4
2402:9D80::/32 IPv6
8 NetNam 24173 119.17.192.0/19 IPv4
202.151.160.0/21 IPv4
210.86.224.0/21 IPv4
2401:E800::/32 IPv6
24176 101.53.0.0/18 IPv4
119.15.176.0/20 IPv4
119.17.224.0/19 IPv4
202.151.168.0/21 IPv4
210.86.232.0/21 IPv4
131370 101.96.64.0/18 IPv4
119.15.160.0/20 IPv4
9 ODS 45538 103.249.100.0/22 IPv4
112.78.0.0/20 IPv4
125.253.112.0/20 IPv4
45.117.164.0/22 IPv4
2405:9D80::/32 IPv6
10 SCTV 45543 112.197.0.0/16 IPv4
27.2.0.0/15 IPv4
2403:E200::/32 IPv6
11 SPT 7602 103.200.60.0/22 IPv4
116.118.0.0/17 IPv4
180.93.0.0/16 IPv4
203.196.24.0/22 IPv4
221.121.0.0/18 IPv4
221.133.0.0/19 IPv4
2402:F800::/32 IPv6
12 TPCOM 63731 103.205.96.0/22 IPv4
61.14.236.0/22 IPv4
2001:0DF0:2A00::/48 IPv6
13 VIETTEL 7552 103.84.76.0/22 IPv4
115.72.0.0/13 IPv4
117.0.0.0/13 IPv4
125.234.0.0/15 IPv4
171.224.0.0/11 IPv4
203.113.128.0/18 IPv4
220.231.64.0/18 IPv4
27.64.0.0/12 IPv4
2402:0800::/32 IPv6
24086 116.96.0.0/12 IPv4
125.212.128.0/17 IPv4
125.214.0.0/18 IPv4
203.190.160.0/20 IPv4
2401:D800::/32 IPv6
14 VNPT Net 7643 203.162.0.0/16 IPv4
203.210.128.0/17 IPv4
221.132.0.0/18 IPv4
2001:0EE0::/32 IPv6
45899 1123.16.0.0/12 IPv4
113.160.0.0/11 IPv4
203.160.0.0/23 IPv4
222.252.0.0/14 IPv4
2001:0EE0:1::/48 IPv6
135905 14.160.0.0/11 IPv4
14.224.0.0/11 IPv4
221.132.30.0/23 IPv4
221.132.32.0/21 IPv4
15 VNTT 45557 103.17.88.0/22 IPv4
180.148.0.0/21 IPv4
45.118.136.0/22 IPv4
2404:3A00::/48 IPv6
16 VTC 38248 117.103.192.0/18 IPv4
2401:B800::/32 IPv6
17 VTVCab 131410 103.233.48.0/22 IPv4
45.124.88.0/22 IPv4
18 VinaData 38244 103.196.236.0/22 IPv4
45.127.252.0/22 IPv4
61.28.224.0/19 IPv4
2001:0DF0:001A::/48 IPv6
Khách hàng kết nối của các thành viên
STT Multihomes ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 ABBank 55317 202.74.58.0/23 IPv4
2 ACB 55318 202.59.252.0/23 IPv4
3 ACBS 131359 103.9.80.0/22 IPv4
4 ADCSOFTWARE 103.37.32.0/22 IPv4
5 ADSOTA-VN 135942 103.109.36.0/22 IPv4
6 ADTEC 45540 202.55.132.0/22 IPv4
7 AGRIBANK 55306 175.106.0.0/22 IPv4
2001:0DF2:C100::/48 IPv6
8 AIAVN 56144 103.246.104.0/24 IPv4
9 AIPACIFIC-VN 135936 103.109.28.0/22 IPv4
10 AOHOAVIET 131427 103.53.228.0/22 IPv4
11 APEC 55307 202.124.204.0/24 IPv4
12 ARTEXSECURITIES 45548 202.130.36.0/23 IPv4
13 ASIACOM 131432 103.57.104.0/22 IPv4
14 ASVTECH 63765 103.216.112.0/22 IPv4
135930 103.104.116.0/22 IPv4
15 ATI 180.214.236.0/22 IPv4
16 AZDIGI 103.221.220.0/22 IPv4
45.252.248.0/22 IPv4
2401:F2C0::/32 IPv6
17 BACABANK-VN 135933 103.106.224.0/22 IPv4
2001:DF3:B700::/48 IPv6
18 BANG 103.252.252.0/22 IPv4
45.251.112.0/22 IPv4
19 BANKNETVN 131360 103.9.4.0/22 IPv4
20 BAOVIETBANK 131430 103.56.168.0/22 IPv4
21 BIDV 45541 203.201.56.0/22 IPv4
2001:0DF0:029C::/48 IPv6
2