Tìm hiểu về Ansible

25 September, 2017 admin 0

Ansible là gì: Việc cài đặt và cấu hình các máy chủ thường được ghi chép lại trong tài liệu dưới dạng các câu lệnh […]

Free Download Ebook

18 July, 2017 admin 0

IT, Programming & Computer science books Our free computer science, programming and IT books will keep you up to date on programming and core issues […]

Căn bản Python [ Phần 3 ]

23 September, 2015 admin 0

Bài 11: For và break,continure,else,pass File lesson16.py Tags: Apple, Python Bài viết liên quan Sitemap (1) Free Download Ebook (0) Xu hướng công nghệ năm […]

Căn bản Python [ Phần 1 ]

23 September, 2015 admin 0

Bài 1: Hello World File lesson1.py 1 2 3 4 print “Hello World” print “My name is John” print “I’m Studying Python” print “Python! Python! […]

Giới thiệu Python

23 September, 2015 admin 0

Giới thiệu Python Python là 1 ngôn ngữ lập trình mức cao, đa mục đích được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của […]