Phân biệt Thick & Thin Provisioning

30 October, 2018 admin 0

Khởi tạo VM (Virtual Machine) trên vSphere Client có bước lựa chọn định dạng phân vùng lưu trữ cho VM như: Thin Provisioned, Thick Provisioned Lazy Zeroe & Thick Provisioned […]

VMware NSX là gì ?

21 May, 2018 admin 0

Với sự phát triển, công nghệ ảo hóa ra đời đặc biệt là ảo hóa máy chủ đã đem tới những siêu lợi ích về […]

VMware PowerCLI

25 October, 2017 admin 0

Welcome PowerCLI to the PowerShell Gallery – Install Process Updates. PowerCLI is the best tool for automating management and configuration of VMware vSphere PowerCLI 6.5.3 […]