Góc Linux - Unix

Setup Media Emby Server

Take your Home media anywhere with Emby Yes, you read it right. Meet Emby, a free and open source application that let your personal media library, such as home videos, audios and photos, to be accessible from anywhere using any device. Emby Server automatically converts and streams your media on-the-fly to play on any device. You […]

Góc Linux - Unix Resource

Cài đặt GoLang

Ngôn ngữ lập trình Go  ( Golang language ) là ngôn ngữ nguồn mở của Google, giúp bạn dễ dàng tạo được phần mềm đơn giản, ổn định và hiệu quả. Go là một phần trong dòng ngôn ngữ lập trình của nhóm Communicationg Sequential Processes của Tony Hoare đưa ra, ngoài Go còn có […]

Công Nghệ Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Resource

IPFS – Giới thiệu và cài đặt sử dụng

IPFS là gì Về định nghĩa, IPFS (viết tắt của InterPlanetary File System – Hệ thống tập tin liên hành tinh ) là một giao thức phân phối mã nguồn mở của giao thức hypermedia hoạt động dựa trên nội dung và danh tính. Cụ thể hơn, nó sẽ phân phối dữ liệu theo hình […]

Resource

Phát triển phần mềm với Agile

Agile Software Development là gì? Agile Software Development là một tập hợp các phương pháp hướng đến việc chuyển giao nhanh và liên tục sản phẩm có giá trị cho khách hàng. Mô hình này khuyến khích việc lập kế hoạch tốt, triển khai các chu trình nhỏ thông qua cộng tác chéo giữa các […]

Resource

CI, CD và DevOps là gì ?

GIỚI THIỆU VỀ CI/CD CI là viết tắt của Continuous Integration, CD: Continuous Delivery hay Continuous Deployment ? Xem lại bài viết CI/CD là gì  Tags: CI-CD, CSS, Developer, DevOps, GitHub, Lập Trình, Phần Mềm, Server, Software, Task Bài viết liên quan CI/CD là gì ? (1) Phát triển phần mềm với Agile (1) Danh sách IP […]