Pentest là gì ?

28 August, 2015 admin 0

Là hình thức kiểm tra hệ thống CNTT của bạn có thể bị tấn công hay không, bằng cách giả lập các vụ tấn công […]