Hướng dẫn cài Redmine

30 October, 2012 admin 0

GIT – Redmine là phần mềm nguồn mở hữu ích cho việc quản trị dự án. Redmine có các chức năng: Lập kế hoạch (schedule, […]