Góc Database Góc Tài Liệu

Ebook – Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g: A Hands-On Tutorial

GIT – Book Description The Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (OBIEE) suite delivers a full range of analytic and reporting capabilities, coupled with powerful user experience for creating reports, dashboards and more with your business data. “Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g: A Hands-On Tutorial” will have you unleashing that power in no time, helping you to take action and make the […]

Góc Thủ Thuật Góc Tin Tức

Chuyển ứng dụng giữa các thiết bị Android qua kết nối Bluetooth

GIT – Hai ứng dụng Astro và Bluetooth Transer App sẽ giúp bạn thực hiện điều đó, khỏi cần truy cập vào kho ứng dụng trực tuyến. Về cơ bản, người dùng các thiết bị Android có thể tải và cài đặt các ứng dụng từ kho ứng dụng trực tuyến Google Play. Tuy nhiên, […]

Góc Tài Liệu

Ebook : Programming Google App Engine, 2nd Edition

GIT – Book Description Google App Engine makes it easy to create a web application that can serve millions of people as easily as serving hundreds, with minimal up-front investment. With Programming Google App Engine, Google engineer Dan Sanderson provides practical guidance for designingand developing your application on Google’s vast infrastructure, using App Engine’s scalable services and simple development model. Through clear and concise […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Các câu lệnh dành cho network trên linux

GIT – Linux hỗ trợ các câu lệnh cho người sử dụng khi muốn tải file, chẩn đoán các vấn đề về mạng, quản lý các giao diện mạng hay xem các thống kê mạng trên giao diện dòng lệnh (command line). Dưới đây là một số câu lệnh thông dụng. Tags: Debian, Install, Linux, […]