Góc Database Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Mysql Database Performance tuning

GIT – Performance tuning and Optimize Mysql Database response time is very important for your website or your application to run efficiently. Now we will see each one separately how todo this Tags: Cache, Command, Disable, Disks, Linux, Linux Toàn Tập, MediaFire, MySQL Bài viết liên quan Sitemap (1) Free Download Ebook (0) Ubuntu 12.10 […]

Công Nghệ

Eucalyptus Systems

GIT – Eucalyptus Systems đã xây dựng phần mềm điện toán đám mây cá nhân với khả năng tiếp tục chạy ngay cả khi một nút bị hỏng. Đây là một tính năng được gọi là khả năng sẵn sàng cao (HA), công ty đã công bố. Tags: Amazon, Cloud Computing, Eucalyptus Bài viết liên […]

Công Nghệ

Eucalyptus và OpenStack

GIT – Rackspace và NASA gần đây đã đưa ra OpenStack, một phần mềm điện toán đám mây gây ra sự chú ý của dư luận trong lĩnh vực mã nguồn mở và điện toán đám mây. Những gì nó cung cấp, theo cách dễ hiểu, là con đường để nhà cung cấp hosting triển […]