No Image

MySQL trên Linux

31 May, 2012 admin 0

GIT – MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình […]

No Image

Openstack

31 May, 2012 admin 1

GIT – Openstack được phát triển bởi Rackspace và Nasa. Rackspace cung cấp phần storage và Nasa cung cấp code của phần compute. Tags: Góc […]

No Image

AutoMySQLBackup

29 May, 2012 admin 1

GIT –  AutoMySQLBackup là một mã shell cho phép bạn sao lưu dự phòng cho CSDL MySQL theo ngày, tuần, tháng sử dụng mysqldump. Nó […]

No Image

MysqlTuner

29 May, 2012 admin 1

GIT – MySQLTuner là một Script viết bằng Perl, giúp bạn cấu hình và đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động, độ […]