Góc Database Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Ubuntu - Debian Góc Unix Linux Toàn Tập

MySQL trên Linux

GIT – MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Tags: Linux, Linux Toàn Tập, MySQL, Password, Root, RPM Bài viết liên quan Sitemap (1) Free Download Ebook (0) Dự án Linux Toàn Tập (110) Support […]

Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

Tuning Linux firewall connection tracker ip_conntrack

GIT – If your Linux server should handle lots of connections, you can get into the problem with ip_conntrack iptables module. It limits number of simultaneous connections your system can have. Default value (in CentOS and most other distros) is 65536. Tags: CentOS, Góc Bảo Mật, Góc Thủ Thuật, Iptables, Linux, Linux Toàn Tập Bài […]

Công Nghệ

Openstack

GIT – Openstack được phát triển bởi Rackspace và Nasa. Rackspace cung cấp phần storage và Nasa cung cấp code của phần compute. Tags: Góc Công Nghệ, Share, USB, Windows Bài viết liên quan Sitemap (1) Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal) (2) Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) (2) Linux Commands Line A – Z (0) GETTING […]

Góc Database Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Ubuntu - Debian Linux Toàn Tập

AutoMySQLBackup

GIT –  AutoMySQLBackup là một mã shell cho phép bạn sao lưu dự phòng cho CSDL MySQL theo ngày, tuần, tháng sử dụng mysqldump. Nó có thể sao lưu nhiều cơ sở dữ liệu, nén bản sao lưu, sao lưu cơ sở dữ liệu remote, và gửi nhật kí tới email. Tags: Command, Install, Linux […]

Góc Bảo Mật Góc Database Góc FreeBSD Góc Linux - Unix Góc Redhat - CentOS Góc Thủ Thuật Góc Unix Linux Toàn Tập

MysqlTuner

GIT – MySQLTuner là một Script viết bằng Perl, giúp bạn cấu hình và đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động, độ ổn định máy chủ cơ sở dữ liệu dùng MySQL của bạn. Khi chạy MySQLTuner (MT), bạn sẽ nhanh chóng biết được các thông số về cài đặt MySQL và […]