No Image

Ubuntu 12.04 LTS

30 April, 2012 admin 1

GIT – Hệ điều hành nguồn mở Ubuntu đã ra mắt phiên bản 12.04 với tên mã Precise Pangolin, nhiều cải tiến cho giao diện […]

No Image

Migrate MySQL Database

26 April, 2012 admin 0

GIT – The mysqldump command will only export the data and the table structure but it will not include a users grants and privileges. The main function […]