VMware vCenter Server là gì

14 October, 2017 admin 0

VMware vCenter Server cũng tương tự như Active Directory. Nó cung cấp tiện ích quản lý tập trung cho tất cả máy chủ ESX/ESXi và […]