VMware vCenter Server là gì

14 October, 2017 admin 0

VMware vCenter Server cũng tương tự như Active Directory. Nó cung cấp tiện ích quản lý tập trung cho tất cả máy chủ ESX/ESXi và […]

Pentest là gì ?

28 August, 2015 admin 0

Là hình thức kiểm tra hệ thống CNTT của bạn có thể bị tấn công hay không, bằng cách giả lập các vụ tấn công […]