GIT – Trong bài này, Tôi sẽ viết về quá trình cài đặt ESXi 5 và giới thiệu tổng quan một số thông tin, tùy chọn trên phiên bản ESXi 5.

Đầu tiên là các bạn phải file .iso của ESXi 5 về và boot từ CD (.iso nếu cài trên máy ảo)

Quá trình cài đặt:
– Load các file cần thiết

image

– Thông tin phần cứng

image

image

– Nhấn [Enter]

image

– Nhấn F11 để đồng ý các điều khoản

image

– Quét kiểm tra phần cứng

image

– Chọn ổ cứng để cài đặt vSphere ESXi 5.0

image

– Nhấn Enter để tiếp tục ( Default)

image

– Nhập cho quyền .

image

image

– Quá trình cài đặt bắt đầu.

image.

– Việc cài đặt vSphere ESXi 5đã hoàn tất.

image

– Khởi động lại server.

Màn hình Console và các Option:

image

Màn hình mặc định khi mới khởi động xong

image

Configure password

Bạn có thể thay đổi, cài đặt mật khẩu cho user tại màn hình này.

image

Configure Management Network

Xem và thay đổi các thông về Network tại màn hình này. Nhấn Enter để vào các tùy chọn bên trong.

image

Network Adapters

Hiển thị danh sách, thông tin về card mạng.

image

VLAN (optional)
Cấu hình VLAN.

image

IP Configuration

Cấu hình IP cho server

image

IPv6 Configuration

Cấu hình IPv6

image

Configuration

Cấu hình DNS

image

Custom DNS Suffixes

Khai báo DNS suffixes

image

Restart Management Network

Khởi động lại dịch vụ Network trên ESX

image

Test Management Network:

image

Restore Network Settings

Phục hồi lại các thông số Network

image

Configure Keyboard

image

Troubleshooting Options

image

Enable ESXi Shell

image

Enable SSH

image

Modify ESXi Shell timeout

image

Restart Management Agents

image

View System Logs

Gồm các tùy chọn :
[1] Syslog[2] Vmkernel[3] Config[4] Management Agents (hostd)[5] Virtual Center Agent (vpxa)[6] VMware ESXi Observation log (vodb)
Press the corresponding key to view a log.
Press [Q] to return to this screen

image

View Support Information

Hiển thị các thông tin sau :
Serial NumberLicense Serial NumberSSL ThumbprintSSH DSA Key FingerprintVMware Global Support Service

image

Reset System Configuration

Tùy chọn này khá hữu ích khi bạn cấu hình sai, cần phục hồi lại ESXi như lúc mới cài. Nhưng nó khá là nguy hiểm. ^^!
Warning!
All system parameters will be reverted to their software defaults, including any parameters customized by the hardware manufacturer. The root password will be reset to nothing, which may allow unauthorized access to you system. All virtual machines will be unregistered.
This operation requires a restart of the host. It is recommended to previously shut down or migrate running virtual machines off this host.

Kết nối đến VMware vSphere ESXi 5 bằng vSphere Client:

Sau khi cài đặt xong ESXi 5, bạn truy cập vào http://ip_esxi_sever để tải vSphere Client về cài vào trên máy chạy nào đó.

Dùng vSphere Client để kết nối tới ESXi Server, giao diện quản lý của nó đây :

image

Nguồn tin: Sưu tầm

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan