GIT – Hài Xe Ôm trong Paris By Night 104 Vip Party.  Số Má trong Cười Với Hoài Linh 30. Số Má 2012. I do NOT own this video.

(c) Copyright 2012 THUY NGA. All Rights Reserved

Version 1 : Hoài Linh, Chí Tài, Khoa Nguyễn

Version 2 : Hoài Linh, Long Đẹp Trai

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan