No Image

Rar / Unrar on Linux

27 June, 2012 admin 2

GIT – RAR files are in compressed archive format, if you have downloaded rar files from the Internet, you need to unpack or unrar them […]

No Image

Eucalyptus Systems

27 June, 2012 admin 0

GIT – Eucalyptus Systems đã xây dựng phần mềm điện toán đám mây cá nhân với khả năng tiếp tục chạy ngay cả khi một […]

No Image

Eucalyptus và OpenStack

27 June, 2012 admin 0

GIT – Rackspace và NASA gần đây đã đưa ra OpenStack, một phần mềm điện toán đám mây gây ra sự chú ý của dư […]

Default passwords Elastix

21 June, 2012 admin 0

GIT – Một số default passwords Elastix sau khi các bạn cài Elastix  Tags: Asterisk, Elastix, Password, Root Bài viết liên quan Sitemap (1) Free […]